Realitní makléř pro Olomoucký kraj

Dotace Oprav dům po babičce

31. 7. 2023
Oprav dům po babičce

Dotace Oprav dům po babičce

V novém dotačním programu Oprav dům po babičce, nabídne lidem Ministerstvo životního prostředí od září 2023 přes milion korun.

Peníze bude možné dostat zálohově, což znamená, že dotaci dostanete předem na realizovanou opravu.

Díky tomu bude stačit menší výdaj z vlastních zdrojů či z úvěru, na rozdíl od některých jiných dotací, které se vyplácejí až zpětně.

Jaký dům je vhodný pro tuto dotaci?

Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. červencem 2013. Za rodinný dům se přitom považuje například i obytná část zemědělského statku. Žadatel musí být majitelem nemovitosti a mít v ní trvalý pobyt.

Dotaci lze ovšem získat i na nový dům, postavený na místě staršího, zbouraného domu či chaty. Může to však být jen dům, jehož stavbu bezprostředně umožnilo zbourání zmiňované starší budovy a který má půdorys vytápěných či chlazených prostor do 350 metrů čtverečních. „I toto program umožňuje v případě, že se dům zbourá, protože kvůli jeho stavu je ekonomicky nesmysl ho opravovat. Nový dům ale musí dosáhnout požadovaných energetických parametrů.

Kdo může žádat o dotaci Oprav dům po babičce

Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů, které jsou využívaný k trvalému bydlení, kteří jsou:

– ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům,

– osobám samostatně výdělečně činným,

-pracujícím důchodcům,

-pracujícím studentům a učňům

– rodičům na mateřské dovolené

Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření je dotace určená?

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je:

– realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je např.:

– Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun

– Kamna na biomasu: 45 tisíc korun

– Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun

– Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun

– Solární kolektory: 45–60 tisíc korun

– Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun

– Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše

– Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun

– Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun

– Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční

– Využití dešťové vody: 23,5–105 tisíc korun

– Dobíjecí stanice pro elektroauta: 15 tisíc korun

Jaká je výše dotace?

– maximální výše dotace je 50 % způsobilých výdajů

– na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun

– další finanční prostředky je možné získat na ostatní úsporná opatření

Další východy dotace Oprav dům po babičce

Tato podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě u dětí v plné výchově, polovina v případě střídavé nebo společné péče.

Rodiny, jež získají dotaci a zároveň využijí zvýhodněný úvěr, budou moci žádat i dodatečně o bonus za další narozené dítě, a to až do roku 2030.

Žadatelé, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

Výhodný úvěr

Během roku 2024 mají začít stavební spořitelny a případně i banky nabízet zvýhodněný úvěr, vázaný právě na rozhodnutí z tohoto programu. Ten může ještě více pomoci lidem, kterým na celkové náklady nepostačí dotace. Dle ministra životního prostředí se budou úroky pohybovat mezi 3 a 4 %.

Možná bude i fixace úrokové sazby po celou dobu splácení.

Termíny pro podání žádostí a uznatelné náklady

Program spustí Ministerstvo životního prostředí v září 2023 vyhlášením výzvy, poté bude možné podat žádost.

Podpora se vztahuje na výdaje vynaložené po 1. lednu 2021. Žádat je tedy možné o finance na budoucí výdaje a v omezené míře i zpětně na úpravy, které už lidé na domě uskutečnili. O dotaci je možné požádat i v průběhu zateplování.

Jak podat žádost?

Státní podporu z evropských fondů poskytuje Ministerstvo životního prostředí, přičemž žádosti vyřizuje Státní fond životního prostředí. Žádosti se u tohoto fondu podávají online prostřednictvím takzvaného Agendového informačního systému.

Nutné je k tomu přihlásit se Identitou občana nebo pomocí Bank ID.

Chcete pomoci s Vaši nemovitostí? Ozvěte se mi.

Ing. Lenka Feltl Mazáčová – Vaše osobní realitní makléřka pro Olomouc a okolí.

Moje další články najdete na mé, blogu.

Nebo můžete mrknout co aktuálně nabízím za nemovitosti.

A zde, co nabízí mí kolegové z Ostrovrealit.

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

    Více o mně

    © lenkamazacova.cz 2021 | admin