Realitní makléř pro Olomoucký kraj

Prodej stavební pozemek Ondřejovice

15. 6. 2023
stavební pozemek

Velký stavební pozemek v přírodě je sen mnoha lidí. Na Jesenicku jeden pozemek pro Vás mám.

Obec Ondřejovice se nachází nedaleko města Zlaté hory. Kdo lokalitu nezná, tak musí vědět, že tahle oblast je bohatá na krásnou přírodu a velmi čisté ovzduší.

Lenka Feltl Mazáčová (4)
Lenka Feltl Mazáčová (3)

Umístění pozemku

Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (32)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (33)

Základní informace o pozemku:

– celková plocha pozemku 1583 m2

– dle územního plánu pozemek spadá do plochy SO – Plochy smíšené obytné venkovské

– přistup k pozemku po obecní komunikaci

– krásná příroda

– dostupnost do města Zlaté hory

Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (12)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (13)
Lenka Feltl Mazáčová (1)
Lenka Feltl Mazáčová (8)
Lenka Feltl Mazáčová (7)
Lenka Feltl Mazáčová (6)
Lenka Feltl Mazáčová (2)
Lenka Feltl Mazáčová (3)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (31)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (22)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (25)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (21)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (20)
Lenka Feltl Mazáčová Realitní Makléř (28)

Inženýrské sítě

V obci Ondřejovice není vybudovaná kanalizace ani vodovod. Tudíž je potřeba vybudovat domácí čistírnu odpadních vod ČOV a studnu.

Elektrické vedení nadzemní NN přechází přes přední část pozemku.

Územní plán obce a využití pozemku

Hlavním využitím ploch jsou stavby pro bydlení, v přípustném využití ploch jsou stavby rodinných domů, stavby rodinné rekreace, parkovací plochy, dopravní a technická infrastruktura, garáže a přístřešky pro odstavení osobních automobilů, stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství, zařízení pro výrobu z obnovitelných zdrojů (FVE) pouze umístěné na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností prodeje případných přebytků do distribuční sítě.

– max. 2NP a podkroví

– koeficient zastavění pozemku (KZP) 0,40

– Na celém území je nepřípustné umisťování mobilních domů, maringotek, unimobuněk, pokud nejsou součástí staveniště a stavební úpravy obytných mobilních staveb na stavby trvalého bydlení

– Dle územně analytických podkladů se dále pozemek nachází na území s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů, část pozemku v ochranném pásmu silniční dopravy a ochranném pásmu NN a v zájmovém území Ministerstva obrany.

Mapa
Legenda

MAPA

Ondřejovice, Zlaté Hory, Česko

V obci Ondřejovice najdete velmi oblíbenou turistickou památku a to Zlatokopecký skanzen.

Do města Zlaté hory je to pouhých 5 km a do města Jeseník 18 km. 

Věděli jste, že Zlaté hory a Ondřejovice jsou v neprostřední blízkosti polských hranic? Takže trend nákupů v Polsku, zde můžete využívat každý den.

CENA STAVEBNÍHO POZEMKU

1 750 000,- Kč

Hledáte něco trochu jiného?

Podívejte se na moji aktuální nabídku.

A nebo přímo na stránkách Ostrovrealit

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

    Více o mně

    © lenkamazacova.cz 2021 | admin