Realitní makléř pro Olomoucký kraj

Stavby domů ze Skeletsystem

18. 9. 2023

Rodinné domy v developerském projektu Rezidence Blatec jsou stavěny systémem Skeletsystem.

Skeletsystem je technologie, která při výstavbě rodinných domů využívá montovaného železobetonového skeletu.

Mezi výhody tohoto systému patří především rychlost realizace hrubé stavby, minimalizace zemních prací, variabilita a velmi dlouhá životnost.

1
2
3
4

Systém využívá bodově podepřenou základovou desku a montovaný železobetonový skelet. Kombinací těchto dvou prvků vznikne kostra budoucího domu, jehož architektonický výraz může být téměř jakýkoliv, neboť fasáda ani vnitřní stěny domu nemusí plnit nosnou funkci a je s nimi možné pracovat zcela libovolně.

Hrubá stavba s využitím SKELETSYSTEMU trvá 1 až 2 týdny a ušetří mnoho starostí a problémů běžných při standardním způsobu výstavby.

SKELETSYSTEM získal čestné uznání od České stavební akademie v soutěži Výrobek roku 2010. Od roku 2010 je systém také chráněn užitným vzorem.

Video, jak se staví ze Skeletsystemu můžete vidět zde.

Naše domy v REZIDENCE BLATEC splňují vysoký energetický standard.

Jedná se o výstavbu v první etapě 8 energeticky úsporných domů třídy A podle uceleného urbanistického projektu.

Výhody SKELETSYSTEMU 

Rychlost realizace hrubé stavby

Výstavba hrubé stavby včetně základové desky v konstrukční soustavě trvá 1 až 2 týdny. Běžný způsob stavby zabere časový interval několika měsíců.

Minimalizace zemních prací

Založení hrubé stavby je řešeno pouze bodovými podporami – monolitickými základovými patkami. Základová deska řeší nejen samotné založení objektu, ale i bezprostředního okolí. Běžný způsob založení na základových pasech či kontaktní základové desce je materiálově i časově náročnější.

Šetrnost ke stavebnímu pozemku

Konstrukční soustava  nevyžaduje odstranění skrývky pod budovaným objektem ani jeho nejbližšího okolí, protože využívá řešení nadzemní základové desky na bodových podporách.

Souběžná výstavba spodní a vrchní stavby

Konstrukční soustava z podstaty řešení umožňuje souběžnou výstavbu spodní a vrchní stavby, neboť využívá bodových podpor základové desky pro svislé podpory vrchní stavby.

Výstavba v klimaticky nepříznivých podmínkách

Hrubou stavbu lze v konstrukční soustavě  provádět i ve ztížených klimatických podmínkách (déšť, mráz) bez technologických přestávek a ohrožení jakosti stavby.

Zvýšená ochrana vrchní stavby objektu

Způsob založení hrubé stavby zajišťuje zvýšenou ochranu objektu proti radonu, zemní vlhkosti, při zvýšené hladině spodních vod nebo při povodňových událostech, a to bez nákladných opatření, která by bylo nutné provést při klasickém způsobu stavění.

Finalizované konstrukční prvky stavby

Konstrukční soustava využívá při výstavbě továrně vyráběné finalizované prvky, bez nutných stavebních úprav realizovaných na stavbě. To zajišťuje zvýšenou životnost a bezúdržbovou v celém průběhu užívání objektu.

Volná dispozice objektu

Skeletová konstrukce objektu po obvodu bez vnitřních podpor umožňuje variabilní řešení vnitřního prostoru objektu. Běžné stavby se stěnovými podporovými konstrukcemi definují vnitřní uspořádání a omezují tak možnosti řešení. Pozdější změny dispozice, úprava či rozšíření objektu pak vyžadují velmi nákladná řešení.

Suchý proces výstavby

Běžný způsob stavby vnáší do budované konstrukce vlhkost, která následně způsobuje při vysychání četné potíže či omezení funkčních vlastností a životnosti objektu. Konstrukční prvky a způsob stavění v konstrukční soustavě eliminuje ve své podstatě mokré procesy na stavbě a rychlostí stavby eliminuje také možnost promáčení budované stavební konstrukce klimatickými vlivy před jejím dokončením.

Netradiční architektonický výraz objektů

Konstrukční soustava umožňuje aplikovat do nosného skeletu progresivní prvky modulární výstavby a netradičním umístěním a provedením lze naplnit představy architekta a budoucího uživatele objektu na osobitý výraz stavby.

Variabilní řešení obvodového pláště objektu

Obvodový plášť mezi sloupovými podporami je možné řešit rozdílnými materiálovými i konstrukčními způsoby a lze jej v průběhu užívání i zaměňovat bez omezení statické funkce i uživatelských požadavků. Nosné obvodové stěnové podpory jsou pevně spojeny s dalšími nosnými konstrukčními prvky a jejich radikální záměna je téměř vyloučena s ohledem na jejich materiálovou nebo konstrukční povahu.

Chcete pomoci s Vaši nemovitostí? Ozvěte se mi.

Ing. Lenka Feltl Mazáčová – Vaše osobní realitní makléřka pro Olomouc a okolí.

Moje další články najdete na mé, blogu.

Nebo můžete mrknout co aktuálně nabízím za nemovitosti.

A zde, co nabízí mí kolegové z Ostrovrealit.

 

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

    Více o mně

    © lenkamazacova.cz 2021 | admin