Realitní makléř pro Olomoucký kraj

DAŇ z příjmu při PŘI PRODEJI nemovitosti. ZMĚNY???

  • Úvod
  • Blog
  • DAŇ z příjmu při PŘI PRODEJI nemovitosti. ZMĚNY???
18. 1. 2022

Budu platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Pojme si to shrnout. Máme zde jeden zásadní rozdíl. A to ten pokud jste nemovitost koupili před 1.1.2021 nebo až po 1.1.2021.

Časový test pro platbu daně z příjmu při prodeji nemovitosti

– nabytí vlastnictví do 31.12.2020 – můžete byt prodat po 5 letech a jste osvobozeni od daně z příjmu

– nabytí vlastnictví od 1.1.2021 – budete osvobozeni od daně z příjmu až po 10 letech držen

Co se týká družstevních bytů, tak zde změna nenastala, tedy:

U příjmu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zůstává lhůta pro osvobození od daně 5 let

A co osvobození po dvou letech bydlení?

Tam žádné změny neproběhly, takže: Ten kdo prokazatelně bydlí v dané nemovitosti 2 roky je osvobozen od placení daně z příjmu, když by daný byt prodával. 

Trvalý pobyt vs. prokazatelné užívání nemovitosti k bydlení

Nejasnosti bývají i ohledně termínu „bydliště“. Tento termín neznamená trvalý pobyt nahlášený na příslušném úřadě. Znamená, že poplatník nemovitost užíval k bydlení. Trvalý pobyt, který má uveden v občanském průkazu nemusí korespondovat s adresou nemovitosti, kterou užívá k bydlení. Ale jak tedy poplatník dokáže např. finančnímu úřadu (nikomu jinému to snad dokazovat nemusí 🙂 ), že na dané adrese skutečně bydlí a přitom tam nemá trvalý pobyt? Vcelku jednoduše.  Předpokládáme, že když tam opravdu bydlí, tak mu tam chodí pošta, účty, výpisy, složenky “vy krávy zelený nenažraný” (kdyby někdo nepoznal, tak je to hláška z velmi známého českého filmu Kolja) atd. Další možností je i čestné prohlášení sousedů, že v tom bytě opravdu bydlíte. Takže další důvod, proč mít dobré vztahy se sousedy 🙂

Pro finanční úřad je podstatný termín „bezprostředně“. Pokud se vlastník odstěhuje a nemovitost prodá až po nějaké době, osvobození se na něj nevztahuje.

I nájem se počítá

Pro tuto lhůtu není podstatná doba vlastnictví. Osvobozen bude například i poplatník, který koupil byt, kde byl v nájmu 3 roky a 2 měsíce po nabytí do vlastnictví ho prodal.

Zájem o nájemní bydlení roste, mrkněte na statistiky , jak si stojí Češi v Olomouckém kraji. 

Daň z příjmu PŮVODNĚ družstevního bytu !!

Další bonbónek. Věděli jste, že do časového testu (5 let vlastník od 1.1.2021 tato doba je prodloužena na 10 let), který vás osvobozuje od placení daně z příjmu při prodeji původně družstevního bytu se nepočítají roky, kdy jste byli „pouze“ vlastník členských práv bytu v družstevním vlastnictví.

Tedy příklad. Když jste byli majitelé podílu v družstvu na daný byt 4 roky, pak jste se rozhodli ho převést do osobního vlastnictví. A následně za rok, by jste ho chtěli prodat. Tak byt máte nabytý v osobním vlastnictví pouze rok. A co to tedy znamená? Že daň z příjmu při prodeji bytu budete platit. A jak je to s tím družstevním bydlením? přečte si můj článek.

Pokud si nejste jistí, zda daň z příjmu z prodeje Vaši nemovitosti máte platit nebo ne. Tak kontaktujte svého makléře. Dobrý makléř by Vám měl poradit a případně Vám pomoci v celém procesu podání daňového přiznání. Další možnost je taková, že kontaktujete příslušný finanční úřad, který spadá pod oblast, v které danou nemovitost jste prodali. Zde odkaz na finanční úřad v Olomouc, Prostějově a Šternberku.

Jak je to v případě obstarání vlastní bytové potřeby?? 

§ 4b (znění od 1.1.2021)
Bytová potřeba

1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,

b) úplatné nabytí pozemku
1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo
2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),

c) úplatné nabytí
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,

g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

2) Osvobození příjmu, které je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, se použije, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

3) Učiní-li poplatník správci daně oznámení podle odstavce 2, je podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob
a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo

b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

4) Nedojde-li ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.

5) Nedojde-li v případě bytové potřeby uvedené v odstavci 1 písm. b) bodu 1 k zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém marně uplynula lhůta pro zahájení výstavby; pozbyde-li poplatník pozemek před uplynutím lhůty pro zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník tento pozemek pozbyl.

Moje další články najdete na mé, blogu.

Nebo můžete mrknout co aktuálně nabízím za nemovitosti.

A zde, co nabízí mí kolegové z Ostrovrealit

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

    Více o mně

    © lenkamazacova.cz 2021 | admin